نام : Jean-Louis Trintignant
تاریخ تولد : 1930-12-11
محل تولد : Piolenc, Vaucluse, France
امتیاز طرفداران : 3.427
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت
 • nJean-Louis Trintignant
 • AARP Movies for Grownups Awards
 • Berlin International Film Festival
 • Cannes Film Festival
 • Chicago International Film Festival
 • CinEuphoria Awards
 • Cu00e9sar Awards, France
 • David di Donatello Awards
 • Dublin Film Critics Circle Awards
 • European Film Awards
 • Faro Island Film Festival
 • Georgia Film Critics Association (GAFCA)
 • Globes de Cristal Awards, France
 • Indiewire Critics' Poll
 • International Cinephile Society Awards
 • International Online Cinema Awards (INOCA)
 • Italian Online Movie Awards (IOMA)
 • London Critics Circle Film Awards
 • Lumiere Awards, France
 • National Society of Film Critics Awards, USA
 • Online Film & Television Association
 • Village Voice Film Poll
 • u00c9toiles d'Or, Franceفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام