نام : Elio Germano
تاریخ تولد : 1980-09-25
محل تولد : Roma, Italy
امتیاز طرفداران : 3.233
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت
 • nElio Germano
 • Berlin International Film Festival
 • BIFEST - Bari International Film Festival
 • Cannes Film Festival
 • David di Donatello Awards
 • European Film Awards
 • FICE - Federazione Italiana Cinema d'Essai
 • Golden Ciak Awards
 • Golden Globes, Italy
 • Golden Graals
 • Italian National Syndicate of Film Journalists
 • Italian Online Movie Awards (IOMA)
 • Kineo Awards, Italy
 • Primavera del Cinema Italiano Festival
 • Venice Film Festival



فیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام