نام : Markku Pölönen
تاریخ تولد : 1957-09-16
محل تولد : Eno, Finland
امتیاز طرفداران : 0.6
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
  • nMarkku Pu00f6lu00f6nen
  • Anjalankoski Film Sunday
  • Hamburg Film Festival
  • Jussi Awards
  • Locarno International Film Festival
  • Minneapolis St. Paul International Film Festival
  • Nordisk Panorama
  • Rouen Nordic Film Festival
  • Tampere Film Festivalفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام