نام : Fernando Meirelles
تاریخ تولد : 1955-11-09
محل تولد : São Paulo, São Paulo, Brazil
امتیاز طرفداران : 0.797
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
 • nFernando Meirelles
 • Academy Awards, USA
 • Golden Globes, USA
 • BAFTA Awards
 • ACIE Awards, Brazil
 • Ajijic International Film Festival
 • Algarve International Film Festival
 • ALMA Awards
 • Aspen Shortsfest
 • Awards Circuit Community Awards
 • Berlin International Film Festival
 • Bodil Awards
 • Brazilia Festival of Brazilian Cinema
 • British Independent Film Awards
 • Cannes Film Festival
 • Cartagena Film Festival
 • Central Ohio Film Critics Association
 • Cinema Brazil Grand Prize
 • Cinemanila International Film Festival
 • CinEuphoria Awards
 • Cuiabu00e1 Film and Video Festival
 • Danish Film Awards (Robert)
 • Directors Guild of Great Britain
 • Drama Short Film Festival
 • European Film Awards
 • Evening Standard British Film Awards
 • Film by the Sea International Film Festival
 • Film Independent Spirit Awards
 • Flickerfest International Short Film Festival
 • Gold Derby Awards
 • Goya Awards
 • Gramado Film Festival
 • Guadalajara International Film Festival
 • Hamburg Film Festival
 • Hamptons International Film Festival
 • Havana Film Festival
 • Heartland Film
 • Imagen Foundation Awards
 • International Documentary Association
 • International Online Cinema Awards (INOCA)
 • Italian National Syndicate of Film Journalists
 • Lima Latin American Film Festival
 • London Critics Circle Film Awards
 • London Film Festival
 • Los Angeles Film Critics Association Awards
 • Marrakech International Film Festival
 • Melbourne International Film Festival
 • Middleburg Film Festival
 • Mill Valley Film Festival
 • New York Film Critics, Online
 • Online Film & Television Association
 • Online Film Critics Society Awards
 • Paris Brazilian Film Festival
 • Pru00eamio Qualidade, Brazil
 • Recife Cine PE Audiovisual Festival
 • Rotterdam International Film Festival
 • SESC Film Festival, Brazil
 • ShoWest Convention, USA
 • Sitges - Catalonian International Film Festival
 • St. Louis Film Critics Association, US
 • Stockholm Film Festival
 • Su00e3o Paulo Association of Art Critics Awards
 • Su00e3o Paulo International Film Festival
 • Tokyo International Film Festival
 • Toronto International Film Festival
 • Toulouse Latin America Film Festival
 • Uruguay International Film Festival
 • Venice Film Festival
 • Washington DC Area Film Critics Association Awards
 • n n n n n n
دوبله فارسیفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام